HISTORI

HISTORI

MOST COMMENTED

Si do t’i llogarisë Allahu njerëzit në Ditën e Gjykimit?

Robërit ndahen në tre grupe. Thotë i Lartësuari: “Ne ua ofruam amanetin (obligimet) qiejve, tokës dhe maleve, e ato nuk deshën ta marrin përsipër...

HOT NEWS