HISTORI

HISTORI

MOST COMMENTED

CILËN MIRËSI MË TË MADHE E POSEDON NJERIU!

Hubejb Ibn Xhelab, thotë: E pyeta Abdullah Ibn Mubarekun rahimehullah, për gjënë më të mirë që i është dhënë njeriut? Ai tha: Mençuria e thellë. Pastaj...

HOT NEWS