MOST COMMENTED

A është shenjë e Kijametit kjo?

 Dalja e Dexhxhallit Dexhxhalli është trazira dhe sprovimi më i madh në historinë njerëzore. Dexhxhalli është një person çifut , shenjë e Kijametit i verbër...

HOT NEWS