Psikologjia Islame

Psikologjia Islame

MOST COMMENTED

IMORALITETI – ZINAJA

Allahu i Lartësuar thotë: “Dhe mos iu afroni imoralitetit (zinasë) sepse vërtet është vepër e shëmtuar dhe rrugë shumë e keqe.” Ndalesa e të afruarit...

HOT NEWS