ShËndetsi

ShËndetsi

MOST COMMENTED

Mjekoji fjalët e njerëzve

Mos u pikëllo, mos u mërzit prej fjalëve të njerëzve, por mjekoi ato me fjalën e Allahut të Lartësuar. Shejh Islam Ibn Tejmije -Allahu...

HOT NEWS