ShËndetsi

ShËndetsi

MOST COMMENTED

Shfaqja e Je’xhuxheve dhe Me’xhuxheve

Imam Ibni Kethiri (rahimehull-llah) ka permendur per ajetet e meposhtem: «Te pyesin ty (o Muhammed a.s) dhe per Dhulkarnejnin. Thuaju: “Une do t’ju rrefej dicka...

HOT NEWS