ArgËtim

ArgËtim

MOST COMMENTED

Do të sprovohet me atë gjynah

Këshillë që të bën të meditosh... Ibnul Kajim ka thënë: "Nuk ka njeri që nënçmon vëllanë e vet për shkak të një gjynahu, veçse...

HOT NEWS