ARTIKUJ

ARTIKUJ

MOST COMMENTED

“Një dijetar është më i rëndë për shejtanin se sa 1000...

“Një dijetar është më i rëndë për shejtanin se sa 1000 adhurues” Ibnul Kajjim në “Miftah daris seadeh”, pasi sqaron se ky nuk saktësohet...

HOT NEWS