Të tjera

Të tjera

MOST COMMENTED

Kushtoj vëmendje të veqantë dy ajeteve të fundit të sures Bekare!

”Ndërsa Xhibrili po rrinte ulur me Pejgamberin s.a.v.s, ai dëgjoi çeljen e një porte mbi të. Ai çoi kokën dhe tha:’Kjo është një...

HOT NEWS