ARTIKUJ

ARTIKUJ

MOST COMMENTED

Disa rregulla në lidhje me mrekullitë shkencore të Kuranit.

Çfarë kushtesh fetare ka lidhja e disa të vërtetave shkencore me ajete të caktuara nga Kurani? Sepse realisht vërehet një farë zgjerimi i tepruar...

HOT NEWS