Mëso Islamin

Mëso Islamin

MOST COMMENTED

Largimi i dijes është prej shenjave të kiametit

Transmetohet nga Enesi radijAllahu anhu se ka thënë: I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Prej shenjave të Kiametit janë: ngritja...

HOT NEWS