Ilmihalli

Ilmihalli

MOST COMMENTED

Ruaje devenë nga syri i atij njeriu!

Një lutje tjetër që ndihmon për t‟u ruajtur nga syri i keq përcillet nga Ebu Abdullah El Tajjahi. Ky po shkonte në haxh –...

HOT NEWS