Kurani dhe Shkenca

Kurani dhe Shkenca

MOST COMMENTED

“Një burrë e pyeti Profetin se kur do të ndodhë Kiameti?

Enesi që thotë: “Një burrë e pyeti Profetin (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) “Kur do të ndodhë Kiameti?” Profeti ((Paqja dhe bekimi...

HOT NEWS