Të drejtat e fëmijës!

0
296

Të drejtat e fëmijës!
Jepi rëndësi të madhe karakterit të fëmijës!
Fëmija përfiton bazat e karakterit në fëmijërinë e tij. Ashtu siç edukohet në fëmijëri, ashtu edhe do mbetet kur të rritet.
Mësoje që të mos gënjejë, kjo është më me rëndësi sesa ta mësosh që të mos pijë helm.
Bëje fëmijën dorëdhënës dhe të sinqertë, e jo të jetë egoist: kjo është e imja.
Mësoje fëmijën të jetë i guximshëm e jo të jetë i dobët dhe i frikësuar apo të jetë i tërhequr, inaktiv.
Mësoje që ai t’i zgjidhë problemet vetë!
Vihu në ndihmë të tij dhe jepi besimin se ai mund t’i kryejë gjërat.
Lëre të punojë dhe jepi detyra.
Fëmija duhet të jetë gjithmonë i angazhuar me punë.

Autor: Imam Ibën Kajim el-Xheuzijeh (Allahu e mëshiroftë!)
Burimi: Tuhfetul-Meudud bi Ahkamil-Meulud
Shuajb Rexha

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here