Mjkesia

Mjkesia

MOST COMMENTED

Çka është Imani ?

Imani tek Ehli Sunneti: Imani tek Ehli Suneti është: “fjalë dhe vepër, shtohet dhe pakësohet”. Transmeton Ebu kasim el-Lalkai me zingjir të saktë nga Buhariu se ka...

HOT NEWS