ISLAM

ISLAM

MOST COMMENTED

Si te shkaterrosh cytjet e shejtanit?

Shejkhul Islam thotë në librin e tij “El-Furkan”: “Nëse ti e lexon Ajetul-kursinë me sinqeritet lidhur me gjërat që t’i shkakton shejtani, atëherë ato gjëra...

HOT NEWS