ISLAM

ISLAM

MOST COMMENTED

SI TË VEPROJMË NËSE ZGJOHEMI NATËN DUKE RËNKUAR

Thotë imam Bukhari në “Të saktin” e tij: Tema: Vlera e atij që zgjohet natën duke folur, dhe pastaj falet. Hadithi: 1127 …nga Ubadeh i cili...

HOT NEWS