ISLAM

ISLAM

No posts to display

MOST COMMENTED

Martesa, bashkëjetesa, imoraliteti, romanca, tradhtia

Thotë Zoti në Kuranin famëlartë: "...u janë lejuar për martesë gratë e ndershme besimtare dhe (gra) të ndershme nga ata të cilëve u është dhënë...

HOT NEWS