Homoseksualizmi

Homoseksualizmi
ne luftë kundër homoseksualizmit

MOST COMMENTED

Urtësia e krijimit të qenieve të gjalla

“Madhëroje larg të metave Zotin tënd, më të lartësuarin! I cili krijoi dhe përsosi. Dhe i cili përcaktoi e orientoi”. (El A’ëla. 1-3) Deveja  – Allahu i...

HOT NEWS