Homoseksualizmi

Homoseksualizmi
ne luftë kundër homoseksualizmit

No posts to display

MOST COMMENTED

Hesht të keqen shpëton

Allahu i Lartësuar thotë: “Thuaju, robërve të Mi, që të flasin atë që është më e mira. Në të vërtetë, djalli mbjell ngatërresa ndërmjet tyre....

HOT NEWS