ISLAM

ISLAM

No posts to display

MOST COMMENTED

TURPI ËSHTË PREJ IMANIT

HADITHI: Ibn Omeri, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, përcjell se i dërguari, (paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të!), ka thënë: “Turpi është...

HOT NEWS