Ky Dokumentar eshte i bazuar ne baze te ajeteve dhe haditheve te sakta.Titulli Kijameti eshte afer i eshte venduar ne baze te thenies se shpeshte nga Muhamedi alejhi selam se ai kijameti eshte shum afer.

Kurse diten dhe oren e sakte se kur do te ndodhe e di vetem Allahu subhanehu we teala.