ISLAM

ISLAM

MOST COMMENTED

Si përshkruhet TRURI në KURAN

20.12.2009 10:05:54 Allahu i Madhëruar thotë në Kuran duke treguar për një njeri jobesimtar i cili e ka ndaluar Pejgamberin (Paqja dhe bekimi i Allahut...

HOT NEWS