Obligimet ndaj të moshuarve

Obligimet ndaj të moshuarve


1- Rrespekti ndaj të moshuarit.

2- Dhënia përparësi në fjalim.

3- Dhënia përparësi në ushqim e pije.

4- Lehtësimi për të moshuarin me zëvendësimin e tij në Haxh kur nuk ka mundësi për të kryer haxhin.

5- Lehtësimi ndaj të moshuarit me 10390913_1517687905176377_4811339755630104658_nmosagjërim në muajin e Ramazanit nëse nuk ka mundësi dhe zëvendësimi i tij me ushqim ditor i një të vobekti.

6- Urdhri (që ka ardhur në hadith) për imamët që mos ta zgjasin namazin duke pasur parasysh gjendjen e të moshuarve.

7- Lejimi për gruan e moshuar e cila nuk shpreson martesë që të mos vëndojë mbulesën (shaminë) e ligjit Islam i cili obligon me atë jo të moshuarat.

8- Kanë përmendur dijetarët se ulja për pushim në namaz është e veçantë për të moshuarit.1

Autor: Shejh Abdulaziz Ibën Muhamed Es-Sed’han.
Marrë nga libri: “Ed-delil el-ilmi.”
Përgaditi: Ebu Merjem.

1. Ky pushim bëhet pas sexhdes së dytë të rekatit të parë dhe të tretë.