Home Mëso Islamin Obligimet ndaj të moshuarve

Obligimet ndaj të moshuarve


1- Rrespekti ndaj të moshuarit.

2- Dhënia përparësi në fjalim.

3- Dhënia përparësi në ushqim e pije.

4- Lehtësimi për të moshuarin me zëvendësimin e tij në Haxh kur nuk ka mundësi për të kryer haxhin.

5- Lehtësimi ndaj të moshuarit me 10390913_1517687905176377_4811339755630104658_nmosagjërim në muajin e Ramazanit nëse nuk ka mundësi dhe zëvendësimi i tij me ushqim ditor i një të vobekti.

6- Urdhri (që ka ardhur në hadith) për imamët që mos ta zgjasin namazin duke pasur parasysh gjendjen e të moshuarve.

7- Lejimi për gruan e moshuar e cila nuk shpreson martesë që të mos vëndojë mbulesën (shaminë) e ligjit Islam i cili obligon me atë jo të moshuarat.

8- Kanë përmendur dijetarët se ulja për pushim në namaz është e veçantë për të moshuarit.1

Autor: Shejh Abdulaziz Ibën Muhamed Es-Sed’han.
Marrë nga libri: “Ed-delil el-ilmi.”
Përgaditi: Ebu Merjem.

1. Ky pushim bëhet pas sexhdes së dytë të rekatit të parë dhe të tretë.

Previous articleRuaju nga djalli (shejtani)!
Next articleTerapi me fletë lakre dhe mjaltë për bronkit