Home Mjeksia Islame Ruaju nga djalli (shejtani)!

Ruaju nga djalli (shejtani)!

Ruaju nga djalli (shejtani) në besimin tënd, që të mos e shkatërrojë atë me doktrina të ndryshme!
hapisyte
Ruaju në adhurimin tënd, që të mos e shkatërrojë atë me hipokrizi!

Ruaju në veprat tua, që të mos i shkatërrojë djalli (shejtani) përmes epsheve!

Ruaju në diturinë tënde, që të mos futë djalli (shejtani) dyshime përmes mendimeve të ndryshme!

Ruaje nënshtrueshmërinë tënde ndaj Allahut, që të mos futë djalli (shejtani) mendjemadhësi te t’i!

Ruaju në moralin tënd, që të mos e shkatërrojë djalli (shejtani) përmes mendjemadhësisë!

Ruaju në drejtësinë tënde, që të mos e shkatërrojë atë djalli (shejtani) përmes epsheve dhe ëndjes!

Autor: Dr.Mustafa Es-Sibai
Përgaditi: Ebu Merjem

Previous articleSikur të…
Next articleObligimet ndaj të moshuarve