Ruaju nga djalli (shejtani)!

0
354

Ruaju nga djalli (shejtani) në besimin tënd, që të mos e shkatërrojë atë me doktrina të ndryshme!
hapisyte
Ruaju në adhurimin tënd, që të mos e shkatërrojë atë me hipokrizi!

Ruaju në veprat tua, që të mos i shkatërrojë djalli (shejtani) përmes epsheve!

Ruaju në diturinë tënde, që të mos futë djalli (shejtani) dyshime përmes mendimeve të ndryshme!

Ruaje nënshtrueshmërinë tënde ndaj Allahut, që të mos futë djalli (shejtani) mendjemadhësi te t’i!

Ruaju në moralin tënd, që të mos e shkatërrojë djalli (shejtani) përmes mendjemadhësisë!

Ruaju në drejtësinë tënde, që të mos e shkatërrojë atë djalli (shejtani) përmes epsheve dhe ëndjes!

Autor: Dr.Mustafa Es-Sibai
Përgaditi: Ebu Merjem

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here