Home Psikologjia Islame Sikur të…

Sikur të…


Sikur mençuria të matet me aftësinë e të folurit, atëherë llomotitësit do të ishin njerëz më të mençur në botë.


Sikur dituria të matej me mbamendjen e numrit të madhë të pyetjeve, atëherë nxënësi do të ishte më i ditur se mësuesi i tij.light-bulb

Sikur autoriteti dhe pozita e lartë në shoqëri të maten përmes dashamirësisë, atëherë njerëzit e këqinjë nuk do të kishin kurrfarë pjese në të.

Sikur pasuria të matej me dituri, atëherë dijetarët do të ishin njerëzit më të pasur, ndërsa budallenjtë do të ishin njerëzit më të varfër.

Sikur lavdi i përhershëm të matej me ndihmën ndaj njerëzve, atëherë gjakpirësit, tiranët, shumica e mbretërve dhe e udhëheqësve nuk do të kishin kurrfarë lavdi.

Autor: Dr.Mustafa Es-Sibai
Përgaditi: Ebu Merjem

 

Previous article”Më vrau për çdo të vrarë nga një herë, kurse për Seid Ibën Xhubejrin më vrau shtatëdhjetë herë!”
Next articleRuaju nga djalli (shejtani)!