Home Të tjera Zgjodhem per ju Vjellja është prej papastërtive

Vjellja është prej papastërtive

Pyetësi thotë: A konsiderohet vjellja prej papastërtive? A është detyrë pastrimi i rrobave, trupit dhe vendit prej saj? A e prish ajo abdesin?

Shejh Muhamed bin Abdullah es-Subejl (Allahu e mëshiroftë!): Po, ajo është prej papastërtive dhe është detyrë pastrimi i vendit, rrobave dhe trupit prej saj. Ajo e prish abdesin nëse është e shumtë. Allahu e di më së miri!

“Fetava” vëll. 2

Përktheu: Unejs Sheme

Previous articleNJOHURI KURANORE – 01
Next articleSure Ed-Duha kush e lexon mbi 7 her Allahu e begaton dhe furnizon me bereqet pamasë