Sure Ed-Duha kush e lexon mbi 7 her Allahu e begaton dhe furnizon me bereqet pamasë

0
472

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ
E Zoti yt do të jepë ty, e ti do të kënaqesh.
(Sure Ed-Duha ajeti 5)

Pasha paraditën!
2 Pasha natën kur shtrinë errësirën!
3 Zoti yt nuk të ka lënë, as nuk të ka përbuzur.
4 Dhe se bota e ardhshme është shumë më e mirë për ty se e para.
5 E Zoti yt do të të jepë ty, e ti do të kënaqesh.
6 A nuk të gjeti ty jetim, e Ai të bëri vend (të dha përkrahje).
7 Dhe të gjeti të paudhëzuar e Ai të udhëzoi.
8 Dhe të gjeti të varfër, e Ai të begatoi.
9 Pra, mos e përul jetimin!
10 As lypësin mos e përzë!
11 E me të mirat që t’i dha Zoti yt, trego (udhëzo njerëz)!

Suretu Ed-Duha

We ed-duha (ed-duha: 1).
Wel-lejli ‘idha sexha (ed-duha: 2).
Ma wedde’ake rebbuke we ma kala (ed-duha: 3).
We lel’ahiretu hajrun leke minel-’ula (ed-duha: 4).
We lesewfe ju’tike rebbuke feterda (ed-duha: 5).
elem jexhidke jetimæn fe’awa (ed-duha: 6).
We wexhedeke dallæn feheda (ed-duha: 7).
We wexhedeke ‘a’ilæn fe’egna (ed-duha: 8
Fe’emmal-jetime fela tekher (ed-duha: 9).
We ‘emma es-sa’ile fela tenher (ed-duha: 10).
We ‘emma bini’meti rabbike feheddith (ed-duha: 11).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here