Home Zgjodhëm për ju. A lejohet që besimtarja të veshë fustanin e bardhë ditën e martesës?

A lejohet që besimtarja të veshë fustanin e bardhë ditën e martesës?

Pyetja e parë:
Hoxhë i nderuar: Çfarë thonë dijetarët rreth çështjes: A lejohet që besimtarja të veshë fustanin e bardhë ditën e martesës? Dikush thotë se kjo është përngjasim me jobesimtarët. Allahu ju shpërbleftë për përgjigjen.

Përgjigje:
Esselamu alejkum ue rahmetullahi ue berekatuhu
Veshja e fustanit të bardhë apo vellos për në ditën e martesës është e lejuar. Tani po të sjell edhe një fetva:
Muhamed b. Uthejminin e kanë pyetur:
A lejohet që gruaja natën e martesës të veshë fustanin e bardhë, duke e ditur se kjo është përngjasim me kafirat?
Ai dha këtë përgjigje:
“Gruaja e ka të lejuar të veshë atë fustan të bardhë… sa i përket asaj se është përngjasim, unë them se tanimë nuk ekziston ai përngjasim, sepse të gjitha motrat myslimane kur martohen e veshin atë lloj fustani. Gjykimi i një vepre varet nga shkaku, është i pranishëm ose jo. Kështu që, ky përngjasim nuk ekziston tashmë përsa i përket fustanit, i cili është i përhapur edhe te myslimanët edhe te kafirat, atëherë themi se nuk është haram veshja e atij fustani…” (nga libri: Mexhmuatu es’iletin tehummul mer’e)
Kësaj përgjigje do t’i kisha shtuar edhe këtë:
Është kusht:
– Të mos dalë me atë fustan para burrave në asnjë mënyrë, qoftë ai vëllai i burrit apo mixha i tij;
– ky fustan të mos jetë aq i çelur, sa të zbulojë ekstremisht pjesë nga trupi i vajzës, qoftë nga gjoksi apo pjesa e poshtme. Sepse zbulimi i pjesëve të turpshme është haram të bëhet qoftë edhe para grave.
Allahu ua ruajt nikahun dhe ju dhëntë çdo të mirë në dunja dhe ahiret.

Previous articleSure Ed-Duha kush e lexon mbi 7 her Allahu e begaton dhe furnizon me bereqet pamasë
Next article5 Këshilla nga një mendjendritur