5 Këshilla nga një mendjendritur

5 Këshilla nga një mendjendritur

1. Puno shumë!

2. Lutu në detaje!
3. Ndiqe zërin e qetë të intelektit!
4. Braktisi ziliqarët!
5. Guxo dhe mos u frikëso!

Agron Islami