Home Të tjera Zgjodhem per ju THËNIE DHE URTËSI TË ARTA – 05

THËNIE DHE URTËSI TË ARTA – 05

1. “Njerëzit kur janë në gjendje të shëndoshë (rehati) janë të mbuluar. E nëse ju zbret një fatkeqësi kthehen ne gjendjen e realtë, besimtari bëhet besimtar dhe hipokriti bëhet hipokrit.” – Hasan el-Basri, Allahu e mëshiroftë

2. “Gjysma e bukurisë së njeriut është gjuha e tij, andaj përmirësoi fjalët e tua.” – Nexhib Mehfudh

3. “Forca e fesë është nëpërmjet Teuhudit (Njëshmërisë së Allahut) dhe Istigfarit (kërkimfaljes).” – Shejhul-islam Ibn Tejmije, Allahu e mëshiroftë

4. “Orët e pikëllimit kalojnë nëpër orët e mëkateve.” – Kajs ibn Abbad, Allahu e mëshiroftë

5. “Mos u bë nga ata që ndjekin të vërtetën nëse pajtohet me dëshirat e tyre, dhe nuk e ndjekin nëse nuk pajtohet me dëshirat e tyre.” – Omer ibn AbdulAziz, Allahu e mëshiroftë

6. “Përmirsimi i zemrave është garantuesi i përmirsimit të veprave. Nëse njerëzit do të ishin të kujdesshëm në permirsimin e zemrës nuk do të lodheshin shumë në permirsimin e veprave.” – Shejh Dr. AbdulAziz et-Tarifi

Burimi: albislam.com

Përktheu dhe përshtati: Amir Shabani

Previous articleLibri më qetësues se gjumi
Next articleNëna 98 vjecare e cila kujdeset për të birin, 80 vjecar