Thursday, November 30, 2023
...
HomeKurani dhe ShkencaSi te falen mekatet si diten qe te ka lindur nena?

Si te falen mekatet si diten qe te ka lindur nena?

Amër bin Abese -radijAllahu anhu- transmeton se i dërguari i Allahut -sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë:
“Çdonjërit prej jush që merr abdest dhe shpëlan gojën dhe hundën, gjynahet e fytyrës së tij do t’i dalin nga goja dhe nga hunda.

Dhe kur e lan fytyrën e tij siç ka urdhëruar Allahu, gjynahet e fytyrës së tij do t’i dalin me ujin nga skajet e mjekrës së tij. Kur i lan duart e tij deri në bërryla, mëkatet e duarve do t’i dalin me ujin përmes gishtërinjve të tij. Kur fërkon kokën e vet, mëkatet e kokës do t’i dalin me ujin përmes flokëve. E kur lan këmbët e tij deri në nyje, mëkatet e këmbëve do t’i dalin me ujin përmes gishtërinjve të këmbëve.

Pastaj, nëse pas kësaj falet, e falënderon Allahun dhe qëndron në namaz duke e falënderuar atë, ja shpreh madhërinë ashtu siç e meriton Ai dhe i dorëzohet Atij tërësisht, do të mbetet pa mëkate, si ditën që e ka lindur nëna.”

[Muslimi] :books:

RELATED ARTICLES

Leave a Reply

Most Popular

Recent Comments