Home Të tjera Zgjodhem per ju SËMUNDJET E ZEMRËS

SËMUNDJET E ZEMRËS

Ka thënë dijetari i shquar Muhammed Ibën Uthejmin, Allahu e mëshiroftë:

Kur njeriu nuk ka kujdes për shërimin e sëmundjeve të zemrës atëherë dënohet me shtimin e sëmundjeve. Allahu i Madhërishëm thotë: “në zemrat e tyre ka sëmundje e Allahu ua shton edhe më shum sëmundjen …”.
S’ka dyshim se ky dënim (shtimi i sëmundjes) është më i madh se humbja e fëmijës, familjes apo pasurisë.
Shumica e njerëzve janë të shkujdesur nga kjo dhe shumica mendojnë se dënimi bie vetëm mbi çështjet e jashtme: në trup, në pasuri dhe fëmijë. Mirëpo realiteti është se dënimi me sëmundje të zemrës është më i rëndë dhe më i madhë se dënimi në çështje të jashtme. Shumica e njerëzve të cilët i kanë zemrat e vdekura (nga sëmundjet e saj), kur goditen nga fatkeqësi prej frikës, urisë e të ngjashme prej fatkeqësive materiale e konkrete nuk marrin mësim dhe nuk kthehet prej gjëndjes së mëkateve dhe kundrështimit.

Burimi: “Dispozita prej Kuranit Fisnik” Ibën Uthejmin
Përktheu nga gjuha arabe: Abdusamed Selimi

Previous articleSi te falen mekatet si diten qe te ka lindur nena?
Next articleZona më ulët në rruzullin tokësor – Ja çfarë thotë Kurani