Home Të tjera Zgjodhem per ju PSE KRITIKAT JANË MË TË SHPESHTA TE RINIA SE SA TE TË...

PSE KRITIKAT JANË MË TË SHPESHTA TE RINIA SE SA TE TË MOSHUARIT?

Përgjigja është: Të rinjtë çështjet i analizojnë vetëm nga një këndvështrim, ndërsa të moshuarit i analizojnë nga çdo pikëpamje. Sa hendek të madh kemi mes dy qasjeve! Nëse dallimi mes personave që polemizojnë është i madh atëherë edhe sprova është më e madhe. Njësitë matëse me të cilat vlerësohen çështjet dallojnë. Peshora e arit dallon nga peshora e hekurit?!

Ibnul Veziri në veprën e tij madhështore “Itharul Hakk alel Halk-E vërteta është më prioritare se sa njerëzit” shkruan: Pasi që ka mundësi të kemi mospajtim mes dijetarit dhe më të diturit se ai, si të mos ketë mundësi të mospajtimit mes të diturit dhe të injorantit. Me pakësimin e dijetarëve në Umet shtohen mospajtimet dhe rriten. Mënyra e vetme e largimit të mospajtimeve dhe zvogëlimit tē ashpërsisë është “prodhimi” i dijetarëve.

Veçori të shpirtit njerëzor janë padrejtësia dhe injoranca. Ai që nuk di si ta përmirësoje veten si do ta përmirësoje tjetrin. Ai që nuk e di ta vlerësoje veten nuk ka mundësi saktësisht ti vlerësoje të tjerët. Nëse për veten e tij është injorant për tjetrin është akoma më injorant.

Nëse do dëshmi atëherë shiko se sa më pak mospajtime ka pas në kohën e as’habëve se sa në kohën e tabi’inëve. Ashpërsia e mospajtimit rritet me largimin nga koha e Pejgamberit, sal-lallahu alejhi ve selem. Më afër kohës së Resulullahit më pak mospajtime dhe ndarje. Më larg prej kohës së Resulullahit shtohet numri dhe ashpërsia e mospajtimeve.

Rrugëdalja është kapemi për Librin e Allahut dhe Sunnetin, të “prodhojmë” dijetarë edukatorë sepse nevoja për këtë kategori është e madhe. Ata janë xhevahirët e shoqërisë dhe elementi më pozitiv i saj. Çdokush që, me dije ose pa vetëdije, angazhohet ti ndërprejë lidhjet e Umetit me dijetarët dhe merr pjesë në akuzat kundër tyre, realisht dëshiron ta shpartalloje Umetin dhe ta shkatërroje atë.

Mos u mashtro me këtë fushatë botërore e cila synon rënimin e pozitës së dijetarëve dhe largimin e masës prej atyre ashtu që ata me lehtë të asgjësohet nga armiqt e tyre dhe të bëhen kafshatë e lehtë për jobesimtarët.

Abdul Hadi Hidr

Burimi: albislam

Përktheu: Talha Kurtishi

Previous articleMos hiq dorë prej saj
Next articleNuk do të ndodh Kiameti vetëm se mbi krijesat më të këqija