Home Zgjodhëm për ju. Nuk do të ndodh Kiameti vetëm se mbi krijesat më të këqija

Nuk do të ndodh Kiameti vetëm se mbi krijesat më të këqija

Nuk do të ndodh Kiameti vetëm se mbi krijesat më të këqija

Cila është grada e saktësimit të këtij hadithit dhe kush është kuptimi i tij: “Nuk do të ndodh Kiameti vetëm se mbi krijesat më të këqija te Allahu.”?

Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajttë!): Hadithi është autentik. E transmeton imam Hakimi në “El-Mustedrak”[1]dhe ka thënë: “Zinxhiri i tij është autentik.”

Kuptimi i tij është i qartë: Në kohën e fundit kur të ndodh Kiameti do të merren shpirtrat e besimtarëve, siç transmetohet në hadith, dhe nuk do mbesin (në tokë) veçse jobesimtarët. Dhe mbi ta do të ndodh Kiameti

Pyetje: Hadithi tjetër: “Nuk do të ndodh Kiameti deri në tokë të ketë njerëz që thonë Allah, Allah”.[2]

Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajttë!): Nuk do të ndodh Kiameti veçse mbi krijesat më të këqija dhe jobesimtarët. Ndërsa besimtarëve do u merren shpirtrat para kësaj.

“El-Munteka min fetaua fadileh esh-Shejh Salih bin Feuzan bin Abdullah el-Feuzani” vëll. 1

Përktheu: Unejs Sheme

[1] (4/494) me tekst “vetëm se mbi krijesat më të këqija”. Po ashtu e transmeton Muslimi në “Sahihun” e tij (4/2268)

[2] Muslimi në “Sahihun” e tij (1/131) prej hadithit të Enesit radijAllahu anhu.

Previous articlePSE KRITIKAT JANË MË TË SHPESHTA TE RINIA SE SA TE TË MOSHUARIT?
Next articleMbani pak kripë gjithmonë në xhepin tuaj sepse do t’ju shpëtojë jetën