MEDITIME KURANORE – 57 | albislam.com

0
403

1. Mësimi i Kur’anit përmendësh! Duhet të jetë patjetër me përsëritje të vazhdueshme dhe përsosmëri. Dhe jo memorizim (mësim përmendësh) të ri pa përsëritje. Sepse memorizimi pa përsëritje të vazhdueshme është si mbledhja e ujit të shiut në qese të shpuar!

2. Ibn Kajimi, rahimehullah, ka thënë: “Praktikues dhe Ithtarë të Kur’anit janë ata që punojnë me të, dhe me çdo gjë ka në të, edhe nëse të tillët nuk e kanë mësuar Kur’anin përmendsh.”

3. Jepi përparësi Kuranit, do të gjesh lumturinë në jetën tënde Allahu, xhele ue ala, thotë: “Ata që besuan dhe me të përmendur All-llahun, zemrat e tyre qetësohen.” (Rra’d; 28).

Filloje ditën me gjënë më të bukur: Fjalën e Allahut!

4. Shejhul Islam Ibn Tejmije, Allahu e mëshiroftë, ka thënë: “Mësimi përmendsh i Kuranit êshtë shumë më parësor nga çdo gjë që e quajnë njerëzit dije. Ai (mësimi i Kuranit) është gjithashtu parësor në të mësuarit për atë që don të mësojë dijen fetare (teologjinë).”

5. Ebu Hurejra, radijAllahu anhu, ka thënë: “Në shtëpinë ku lexohet Kurani do të ketë në atë shtëpi mirësi të shumta: Do të prezantojnë melaiket në të dhe do të largohen shejtanët. Kurse në shtëpinë ku nuk lexohet në të Kurani, s’do ketë lumturi me familjen e tij dhe do të largohen melaiket nga ajo shtëpi.”

Burimi: albislam.com

Nga arabishtja; Suad Shabani

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here