ALLAHU KA NDALUAR ZULLUMIN | albislam.com

0
348

Ebu Dher El Gifarij, radijallahu anhu, e transmeton nga  Pejgamberi, alejhi selam, këtë hadith të cilin ai e transmeton nga Zoti i tij:

”O robërit e mi, Unë vetës ia ndalova padrejtësinë dhe e atë e ndalova edhe mes jush, prandaj mos i bëni padrejtësi njëri tjetrit” (Muslimi)

Hoxha i madh Muhamed el Uthejmini, rahimehullah, ka thënë:

Padrejtësia është dy lloje:
1. Padrejtësia që njeriu ia bën vetes.
2. Padrejtësia që njeriu ia bën tjetrit, dhe hadithi flet për këtë lloj të padrejtësisë.

Padrejtësia sillet reth dy çështjeve:
1. Të penguarit nga ajo që i takon si për shembull: Moskthimi i borxhit.
2. Të ngarkuarit me atë që si takon si në rastin kur e  obligon me një borxh që nuk e ka.

Përktheu nga gjuha arabe: Vedat Skenderi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here