Home Të tjera Pyetje A lejohet të shkohet te fallxhori për ta provokuar?

A lejohet të shkohet te fallxhori për ta provokuar?

Pyetje: A lejohet të shkohet te këta fallxhorë me qëllim për t’i zbuluar dhe për t’i ndaluar nga kjo vepër e shëmtuar?

Përgjigje: Nëse bëhet me këtë qëllim – Allahu e di më së miri – lejohet. Edhe dijetari i shquar Muhamed Salih Uthejmini në fetvatë e tij ka thënë se lejohet të shkohet te fallxhori për ta provokuar dhe për t’ia zbuluar manipulimet që bën ndaj njerëzve, kështu që të dali e vërteta në shesh. Për këtë gjë është argumentuar me rastin kur Ibën Sajadi (për të cilin mendonin se është dexhalli) shkoi te Pejgamberi dhe ai, sal-lallahu alejhi ue selem, mendoi diçka me vete dhe pastaj e pyeti: “Çfarë kam fshehur (në mendje)? Ai tha: Tym. Pejgamberi sal-lallahu alejhi ue selem, i tha: Largohu se nuk do të rritet nami kurrë.”

Previous articlePër çfarë urtësie nuk e shohim Allahun?!
Next articleSI CAKTOHET DITA E PARË E MUAJIT TË RAMAZANIT?