Home Të tjera Pyetje A ka Meleku i vdekjes emër tjetër përveç këtij?!

A ka Meleku i vdekjes emër tjetër përveç këtij?!

Pyetje: A saktësohet diç se Meleku i vdekjes ka emër tjetër përveç këtij?!

Përgjgje: Ky është emri i tij në Kuran, kurse emërtimi i tij me “Azrail”, gjë kjo e përhapur ndër njerëz, s’ka kurrfarë baze, po thjesht është prej israilateve.[1]

Shejh Muhamed Nasirudin Albani

Nga arabishtja: Mirsim Maliqi

[1] Fjala e Shejhut është marrë “Sherh Akidetut-Tahavije”, kurse pyetja është e improvizuar.

Previous articleSi mund ta dimë se nuk ka zot tjetër?
Next articleA duhet ta ndërroj udhën nëse shoh diçka të keqe?