Fëmijët janë pesë lloje !?

0
318

 

Fëmijët janë pesë lloje:
1. Disa fëmijë (i drejtoftë Allahu!) nuk i zbatojnë urdhrat e prindërve të tyre. Ata janë të pabindur dhe gjynahqarë.
2. Disa të tjerë zbatojnë atë që i urdhërojnë prindërit e tyre mirëpo jo me qejf. Të tillët nuk shpërblehen për këtë.
3. Disa të tjerë e zbatojnë atë që i urdhërojnë prindërit mirëpo këtë ua përmendin atyre dhe të tjerëve, i fyejnë dhe ngrenë zërin kundrejt tyre. Të tillët qortohen.sling_baby_doritos_sb_2012
4. Disa të tjerë i zbatojnë urdhrat e prindërve të tyre dhe këtë e bëjnë me qejf. Të tillët do të shpërblehen, dhe janë të paktë.
5. Disa të tjerë zbatojnë atë që donë prindërit e tyre, para se të urdhërohen nga ata. Të tillët janë respektues të tyre dhe janë të suksesshmit. Të tillët janë të rrallë.
Allahu na bëftë nga respektuesit e prindërve dhe nga të suksesshmit!


Dr. Abdurrezak El Abad El Bedr.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here