Home A e dini se Fati i njeriut kur është shkruar?

Fati i njeriut kur është shkruar?

Fati i njeriut dhe gjithçka që ka të bëjë me të është i shkruar qysh më herët, por ai merr formën e vet, atëherë kur fetusit i vjen shpirti në fillim të muajit të pestë dhe aty përcaktohet e ardhmja e tij. I Dërguari, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të ka thënë: “Vërtetë, çdonjëri nga ju formohet në barkun e nënës së tij 40 ditë si pikë (nutfetun) pastaj bëhet e varur (alekatun) ngjashëm me këtë periodë, pastaj, bëhet copë mishi ngjashëm me këtë periodë, pastaj i dërgohet meleku dhe i jep jetën (e fut shpirtin), dhe këtij meleku i urdhërohen katër gjëra: ta shkruajë nafakën (riskun) e tij, exhelin – jetëgjatësinë e tij, veprat e tij që do t’i kryejë dhe a do të jetë i mjerë apo i lumtur.” (Buhariu dhe Muslimi)

Previous articleSkeleti i njeriut! Mrekullia në trupin tonë
Next articleHoxhë Ahmed Kalaja: Pse besimi në Zot është shëndet! (intervista ekskluzive)