Home Të tjera Pyetje A del nga feja ai që e shanë fenë dhe e mohon...

A del nga feja ai që e shanë fenë dhe e mohon Sunetin?

Pyetje: A gjithsecili që shanë fenë apo e mohon sunetin, bën kufër?!

Përgjigje: Nuk ka kurrfarë dyshimi në këtë! Kush e shanë fenë apo e mohon Sunetin, bën kufër, ngase ai është mohues i Sunetit dhe e shanë fenë të cilën e ka zgjedhur Allahu për robërit e Tij, pra ky shanë atë që Allahu e ka përcaktuar dhe ligjësuar për robërit e Tij, e që kjo është sharje dhe nënçmim i Allahut, -xhele ue ‘ala!-, pra nuk ka kurrfarë dyshimi në kufrin e tij.

Shejh Dr. Salih El-Fevzan1

Nga arabishtja: Mirsim N. Maliqi

Medine, 29.03.13

Previous articleA konsiderohet zbritja e Ademit, alejhi selam, në tokë si dënim për të dhe pasardhësit e tij?!
Next articleA lejohet që muslimani të betohet në diçka tjetër përpos Allahut?