Dëgjova Profetin… Desh më doli zemra nga vendi!

Dëgjova Profetin tek lexonte në namaz të akshamit suren Tur dhe kur arriti tek ajeti: “A mos vallë, ata janë krijuar pa Krijues, apo mos janë ata krijues të vetvetes?! A mos vallë ata kanë krijuar qiejt dhe Tokën?! Jo, por ata nuk duan të besojnë. Vallë, a mos tek ata është thesari i Zotit tënd, ose, vallë ata sundojnë?” desh më doli zemra nga vendi.

-Xhubejr ibën Mut’im, radijallahu anhu, para se ta pranonte Islamin!

 

Leave a Reply