DEDIKUAR ÇDO FEMRËS NË BOTË!!

0
273

Nëse të vonohet martesa, rikujtoje Hatixhen, Allahu qoftë i kënaqur nga ajo, e cila bëri durim dhe në fund u martua me njeriun më të madh në botë!

Nëse ende nuk je e martuar, rikujtoje Merjemen, alejha selam, dhe si Allahu ia ngriti emrin në dynja dhe ahiret!

Nëse je e sprovuar me burrë gjynahqar, rikujtoje Asijën, Allahu qoftë i kënaqur nga ajo, gruan e Faraonit dhe si Allahu e bëri zonjë në Xhenet.

Nëse e je e ndarë nga burri, rikujtoje fjalën e Allahut: “E nëse ata ndahen, Allahu me begatinë e Tij, çdonjërin prej tyre e bën të pavarur”. Nisa 130.

Rikujtoje se risku i Allahut do të vjen dhe mjerë për ty nëse i merr lakmi të tjerëve për riskun e tyre!

Dije se Allahu është i Urti, i Gjithëdijshmi, i Njoftuari për çdo gjë!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here