Home Kurani dhe Shkenca Cilet jane banoret e xhenetit Firdeus?

Cilet jane banoret e xhenetit Firdeus?

Cilet jane banoret e xhenetit Firdeus?

Njihuni me cilesite e tyre:

1, Me të vërtetë, janë të shpëtuar besimtarët,
2. të cilët janë të përulur në namazin e tyre,
3. të cilët shmangen nga fjalët e kota,
4. të cilët japin zeqatin,
5. të cilët e ruajnë nderin e tyre (nga marrëdhëniet e jashtëligjshme),
6. përveçse me gratë e tyre ose me skllavet që kanë në zotërim – dhe, për këtë, nuk janë fajtorë,
7. ndërsa ata që kërkojnë përtej kësaj, pikërisht ata janë shkelës (të kufijve), –
8. të cilët u përmbahen amaneteve dhe detyrimeve të marra
9. dhe të cilët i kryejnë rregullisht faljet.
10. Pikërisht ata do të jenë trashëgimtarët,
11. që do ta trashëgojnë Firdeusin, ku do të qëndrojnë përjetësisht

Previous article99 EMRAT E BUKUR TË ALLAHUT TË LARTËSUAR
Next article10 Efektet e misvakut