Home Të tjera Pyetje Çfarë ndodh me atë person që i lutet të vdekurit?

Çfarë ndodh me atë person që i lutet të vdekurit?

Nga Abdullah bin Mesudi radijAllahu anhu transmetohet se ka thene:

Profeti salAllahu alejhi ue selem ka thene: “Kush vdes duke lutur dike tjeter pervec Allahut do hyje ne zjarr.” Buhariu

Shejh Iben Bazi (Allahu e meshirofte!): Domethenia e ketij hadithit eshte se kush i lutet te vdekurit, apo ndonje njeriu te mire, apo pemes, apo ndonje engjelli etj., ai i ka bere shok Allahut dhe e ka marre ate te adhuruar bashke me Te. E ky veprim konsiderohet shirk i madh qe e ben detyre perjetesine ne zjarr te atij qe vdes ne kete gjendje.

Mexhmul fetaua ue mekalat vell.5
Perktheu Unejs Sheme

nga Xhamiambret

Previous articleA është e lejuar të pastrohesh në banjë me një ujë të cilit i është lexuar Kuran?!
Next articleA përmendet Allahu në banjo?