Home Të tjera Zgjodhem per ju O BIRI ADEMIT

O BIRI ADEMIT

Allahu i Madhëruar në një hadith (kudsij) thotë: “O biri i Ademit, derisa të më lutesh Mua dhe të kërkosh nga Unë (falje), Unë do të fal!

O biri i Ademit, qofshin mëkatet e tua deri në qiell, nëse kërkon falje nga Unë, Unë do të fal!

O biri i Ademit, nëse vjen te Unë me mëkate sa toka, pastaj më drejtohesh duke mos më bërë shok (në adhurim) Unë do të dhuroj falje po aq të madhe!”.

O Zoti jonë, na i fal mëkatet dhe na mëshiro dhe në fenë Tënde na përqendro.

Previous articleTHUAJ: “MË MJAFTON MUA ALLAHU, SA MBËSHTETËS I MIRË QË ËSHTË”
Next articleDUAJA E TË DËVOTSHMIT