Urtësia e kryerjes së hixhames në ditet e caktuara 17, 19, 21 hixhër (kalendarit hënor)

0
357
Kohëve të fundit është zbuluar se ekziston lidhja në mes fazëve të Hënës dhe baticës e zbaticës në dete, oqeane, lumenj dhe liqene.
Pra, graviteti hënor vepron në Tokë. Kjo shprehet edhe te njeriu i cili është i përbërë 70-75{ad665188d2e1dd481ca1082a75a5a95cd65abe9addc30f8ce0b9a52794b3f058} nga uji. Hëna e plotë paraqitet ditën e 17, 19 dhe 21 të muajit hënor dhe atëherë vie deri te batica dhe zbatica për 80{ad665188d2e1dd481ca1082a75a5a95cd65abe9addc30f8ce0b9a52794b3f058} e më tepër. Për këtë Pejgamberi salAllahu alejhi we selam ka këshilluar që hixhami të bëhet në këtë kohë.8420404368_43ccc8b7a0_z
Është fakt se hixhami mund të bëhet çdo kohë, por më së miri është në këto ditë që na ka mësuar i Dërguari i Allahut salAllahu alejhi we selam.
Në bazë të hulumtimeve bashkëkohore nga mjekësia secili person e ka bioritmin e tij, aftësitë e tij natyrore të mëdha.
P.sh. zemra rrah njëmijë herë çdo 24 orë duke hudhur gjashtë litra gjak nëpër 96.000 milje enë të gjakut.
Këto gjashtë litra përmbajnë njëzet e katër trilion qeliza, me shtaëdhjetë milion qeliza shtesë, ngase këto shtatëdhjetë milion qeliza harxhohen në shkëmbimin e materieve në shpretkë. Kjo ndodh për çdo sekond.
Qeliza, entiteti më i vogël i organizmit funksionon sipas teknologjisë mahnitëse që tejkalon të gjitha institucionet teknologjike në botë, ngase në makinat më bashkëkohore prishjet ndodhin në 20{ad665188d2e1dd481ca1082a75a5a95cd65abe9addc30f8ce0b9a52794b3f058} të rasteve, ndërsa çrregullimet te qelizat ndodhin vetëm te 2{ad665188d2e1dd481ca1082a75a5a95cd65abe9addc30f8ce0b9a52794b3f058} të qelizave. Në qeliza gjinden mijëra bashkëdyzime hormonale, mitokondriet, enzimet, kromozomet, dhe mijëra gjëra të nevojshme për organizëm, që punojnë pandëprerë.
Vërtet kjo është gjithëfuqi e Krijuesit absolut:
“. . . Mjeshtri e Allahut që përsosi çdo send . . .” (En – Neml, 88)
Pra, ekzistojnë shtatëdhjetë e pesë trilion qeliza që funksionojnë gjashtëdhjetë ose shtatëdhjetë vjet dhe lëvizin në varg të pafund. 10{ad665188d2e1dd481ca1082a75a5a95cd65abe9addc30f8ce0b9a52794b3f058} e përbëjnë materialin gjenetik, ndërsa 90{ad665188d2e1dd481ca1082a75a5a95cd65abe9addc30f8ce0b9a52794b3f058} tjetër. Procesi i prodhimit dhe ripërtëritjes në këtë material gjenetik ndodh çdo shtatë vjet, d.m.th. çdo shtatë vjet hudhet 10{ad665188d2e1dd481ca1082a75a5a95cd65abe9addc30f8ce0b9a52794b3f058} dhe prodhohen 10{ad665188d2e1dd481ca1082a75a5a95cd65abe9addc30f8ce0b9a52794b3f058} qeliza tjera.
Në këtë, kanë të bëjnë fjalët e Pejgamberit salAllahu alejhi we selam:
“Periudha jetësore e ummetit tim do të jetë në mes gjashtëdhjetë dhe shtatëdhjetë vjet.”
Kjo d.m.th. që 100{ad665188d2e1dd481ca1082a75a5a95cd65abe9addc30f8ce0b9a52794b3f058} të materialit gjenetik e ndajmë në shtatëdhjetë vjet, dhe kur kalojnë këto shtatëdhjetë vjet, e kemi harxhuar këtë 100{ad665188d2e1dd481ca1082a75a5a95cd65abe9addc30f8ce0b9a52794b3f058}.
Për këtë, Pejgamberi salAllahu alejhi we selam na ka këshilluar që të shërbehemi me vajin e ullirit:
“Shërbehuni me vajin e ullirit dhe lyhuni me te, sepse ai është nga druri i bekuar.”
Njeriu duhet me vëmendje të shikojë harmoninë në mes pjesëve të veçanta të organizmit, ndërsa ata që janë të pajisur me arsye dhe intelekt do të vërejnë gjëra mahnitëse si p.sh. impulse që përcillen nëpër nerva. Neurologët kanë konstatuar që ngacmimet ndiesore udhëtojnë nëpër fijet nervore dhe arrijnë deri te truri, pastaj truri analizon dhe sjell urdhërin (ngacmimin tjetër) në vendin nga ngacmimi ka ardhur për të reaguar në mënyrën adekuate dhe njeriu p.sh. shpejtë largon dorën (p.sh. nëse digjet). Është vërtetuar se tërë ky proces zhvillohet në milion pjesë të sekondës.
Kur shkencëtarët dëshiruan që këtë ta shpjegojnë në mënyrë shkencore, morrën akull në të cilin lëshuan elektronet dhe për të arritur në skajin tjetër u nevojit 240 orë.
Pra, njeriu është vepër e Allahut. Çdo gjë që është tek ai është vepër e Tij.
Për këtë njeriu mund të numërohet në fenomene kozmike. Atë askush nuk mund ta tregojë dhe shpjegojë në tërësi.
Ne duhet përsëri ta rivendosim këtë harmoni natyrale duke bërë korrigjime në jetën e tij.
Të vërtetën e ka thënë një anglez:“Shumë ilaçe në të vërtetë janë helme.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here