Home Të tjera Zgjodhem per ju Thuaje shtatë herë këtë lutje nëse do që Xheneti të bëjë dua...

Thuaje shtatë herë këtë lutje nëse do që Xheneti të bëjë dua për ty

I Dërguari i Allahut, Muhamedi sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, ka thënë:“Ai që gjatë ditës thotë shtatë herë: “ALL-LLAHUMME INNI ES’ELUKEL-XHENNETE, VE EUDHU BIKE MINEN-NAR.”

(O Allahu im, kërkoj prej teje Xhenetin, dhe kërkoj mbrojtjen Tënde nga zjarri). Atëherë Xheneti lëviz dhe thotë: O Zot, bëje prej banorëve të mi! Ndërsa Xhehenemi thotë: O Zot, mos e bjer kurrë tek unë!”

Previous articleA i lejohet muslimanit qe ta gjykoje si jomusliman ate qe pi alkool?
Next articleKy eshte ISLAMI per te cilin duhet te jemi krenar