Home Kurani dhe Shkenca A i lejohet muslimanit qe ta gjykoje si jomusliman ate qe pi...

A i lejohet muslimanit qe ta gjykoje si jomusliman ate qe pi alkool?

A i lejohet muslimanit qe ta gjykoje si jomusliman ate qe pi alkool?

Pergjigjja: Pirja e alkoolit, imoraliteti dhe kopracia ne mosdhenien e zekatit jane gjynahe te medha qe nuk falen pa pendim tek Allahu.

Besimi i besimtareve te drejte eshte se ai qe kryen nje gjynah te madh eshte musliman, por njekohesisht eshte edhe gjynahqar per mekatin e tij dhe nuk lejohet te gjykohet si pabesimtar ai qe kryen gjynah te madh, nese nuk pretendon se ai gjynah eshte i lejuar te veprohet.

Komosioni i perbere nga dijetaret:
Abdulaziz bin Abdilah bin Baz
Abdurrezak Afifi
Abdullah bin Gudejan

Previous articleHadith madheshtor qe te mbush zemren plot dashuri per Allahun
Next articleThuaje shtatë herë këtë lutje nëse do që Xheneti të bëjë dua për ty