THËNIE DHE URTËSI TË ARTA

0
314

1. “Injoranca dhe padrejtësia janë rrënja e të gjitha të këqijave, siç thotë Allahu: “dhe ai i bëri padrejt vetes, dhe ishte i padijshëm.” [el-Ahzab: 72] – Shejhul-islam Ibn Tejmije, Allahu e mëshiroftë

2. “Unë nuk di pas gradës së profetëve diçka më të mirë sesa transmetimi i diturisë.” – Ibn Mubareku, Allahu e mëshiroftë

3. “Mëshira ndaj fëmiut të vogël dhe përqafimi i tij, ta puthësh atë dhe të kujdesesh për të është një nga veprimet që Allahu i do dhe shpërblen.” – Ibn Batal, Allahu e mëshiroftë

4. “Muslimani asnjëherë nuk heq dorë (nuk e humb shpresën). Sepse ai e di se pa marrë parasysh sa janë rrugët e bllokuara rreth tij dhe ai nuk mund të ecë, rruga e qiellit nuk mbyllet asnjëherë.” – Dr. Ali Tantavi

5. “Nga dobësia e Imanit (besimit) është kur njeriu i gëzohet mangësive që bëjnë të tjerët, ndërsa e fsheh mangësinë e vet. Dhe nga fuqia e Imanit është kur brengosesh për mangësitë e të tjerëve edhe nëse kjo mangësi është në ty.” – Shejh Dr. AbdulAziz et-Tarifi

6. “Shenjë e sëmundjes së zemrës është kur njeriu hidhërohet për punë të dunjasë.” – Ibn Kajjim el-Xhevzije, Allahu e mëshiroftë

Përktheu dhe përshtati: Amir Shabani

Albislam.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here