Home Të tjera Zgjodhem per ju THËNIE DHE URTËSI TË ARTA

THËNIE DHE URTËSI TË ARTA

1. “Ilaçi i zemrës së ashpër dhe të ftohtë është dhikri (përmendja e Allahut).” – Shejh Dr. Abdullah El-Askeri

2. “Frika nga Allahu është më e madhe se nënshtrimi (ndaj Tij).” – Shejh Dr. Halid El-Xhubejr

3. “Për ne ishte e vështirë ta mësojmë përmendësh Kur’anin, por e lehtë për të punuar sipas tij. Pas neve do të vijnë poouj për të cilët do të jetë e lehtë ta mësojnë përmendësh Kur’anin, por e vështirë për të punuar sipas tij.” – Ibn Mesudi radijAllahu anhu

4. “Nga tradita e selefëve (të parëve tanë të mirë) ishte që në shtëpitë e tyre të kenë nga një vend për tu falur (dmth. për namaz nafile).” – Ibn Rexheb El-Hanbeli, Allahu e mëshiroftë

5. “Nga tradita e selefëve (të parëve tanë të mirë) ishte që në shtëpitë e tyre të kenë nga një vend për tu falur (dmth. për namaz nafile)” – Ibn Rexheb El-Hanbeli, Allahu e mëshiroftë

6. “Sprova më e madhe e fuqisë së Imanit (besimit) është ruajtja e gjuhës.” – Shejh Dr. AbdulAziz et-Tarifi

7. “Veprat nuk vlerësohen sipas shumës së tyre, por vlerësohen sipas ndikimit që shaktojnë në zemrat e vepruesve.” – Shejhul-islam Ibn Tejmije, Allahu e mëshiroftë

Përgatiti: Amir Shabani

Burimi: albislam.com

Previous articleSakrifica e një nëne gjatë tërmetit në Kinë! (Ngjarje e vërtetë)
Next articleU DOGJ DUKE BËRË AMORALITET